UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Ubezpieczenie indywidualne czy grupowe

Co jest lepsze? Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne na życie? Oczywiście jak zwykle odpowiedź powinna brzmieć: to zależy. Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się od czego.

Osoby posiadające grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie, często nie interesują się dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniem. Grupowe ubezpieczenie, które wykupujemy w miejscu pracy, mimo podobnej nazwy jest nieco inne od indywidualnego ubezpieczenia. Oba ubezpieczenia te mają jednak wspólny mianownik, a mianowicie chronią bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Nie możliwe jest wstawienie znaku równości pomiędzy obie te polisy. Obie mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niemniej ochrona ta jest najpełniejsza wtedy, gdy polisy grupowe są uzupełniane przez indywidualne ubezpieczenie na życie.

    ZOBACZ OFERTY UBEZPIECZEŃ

Najważniejsze różnice miedzy polisami i indywidualnymi to:

  • indywidualne ubezpieczenia na życie są droższe i mają węższy zakres ochrony niż grupowe;
  • czynniki takie jak stan zdrowia, płeć, wiek nie mają wpływu na wysokość składki w polisach grupowych;
  • ubezpieczenia grupowe mają uproszczone procedury zawierania umowy;
  • pracownicze polisy grupowe są dostępne tylko dla określonych grup ubezpieczonych.

Wysokość składki w ubezpieczeniu grupowym może wahać się w granicach 50 złotych, indywidualne ubezpieczenie jest znacznie droższe. Różnica cen wynika z wysokości świadczeń jakie każde z tych ubezpieczeń gwarantuje ubezpieczonym. W grupowych ubezpieczeniach suma świadczenia zazwyczaj zawiera się w kwocie od 20-30 tysięcy złotych. W indywidualnym ubezpieczeniu kwota ubezpieczenia może być znacznie wyższa, wszystko zależy od preferencji i możliwości klienta. Najpełniejsze zabezpieczenie daje posiadanie obu polis.

Ubezpieczenia indywidualne mogą być dostosowane dokładnie do potrzeb danego klienta, jednak wysokość składki jest wyższa. Na ubezpieczenie w ramach polisy grupowej nie ma wpływu wiek, płeć, stan zdrowia, a wysokość składki uzależniona jest od ryzyka i cech całej grupy. Kryteria zdrowotne praktycznie nie istnieją. Nie ma obowiązku badań lekarskich, co sprawia, że to ubezpieczenie atrakcyjne jest dla osób starszych.

    OFERTY UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH