UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Ubezpieczenie grupowe po zmianie pracy

Ubezpieczenie grupowe po zmianie pracy

Przeczytaj, a dowiesz się, co się dzieje z ubezpieczeniem grupowym po zmianie miejsca zatrudnienia. Na jakich warunkach można kontynuować ubezpieczenie – i czy się opłaca…

    ZOBACZ OFERTY UBEZPIECZEŃ

Coraz więcej firm oferuje swym pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie. Jest to element polityki personalnej i przejaw dbania o pracownika w czasie jego zatrudnienia. Staje się to niejako standardem. Umowa zawarta zostaje między pracodawcą, a zakładem ubezpieczeń, a chętni pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia.

 

Problemy zaczynają się po ustaniu zatrudnienia, pracownik nie ma już kontaktu z firmą, nie ma więc możliwości korzystania z firmowego ubezpieczenia grupowego. W momencie utraty pracy tracimy możliwość korzystania z firmowej polisy. Często ze względu na wiek wykupienie nowej indywidualnej polisy staje się wysokim kosztem, a zakres ochrony jest dla nas niewystarczający.

 

Szanse na dalsze ubezpieczenie zależą od sytuacji pracownika. Jeśli jest on zatrudniony w nowej firmie posiadającej ubezpieczenie grupowe, może zapisać się do nowego ubezpieczenia. Oczywistym jest, że warunki ubezpieczenia oraz jego koszt mogą się różnić. Różnice te jednak nie będą rażące, gdyż pracownicze ubezpieczenia grupowe zawsze mają korzystne warunki.

 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja kiedy pracownik nie podejmuje zatrudnienia lub też nowy pracodawca nie oferuje ubezpieczenia swoim pracownikom. Wyjściem z takiej sytuacji jest Indywidualna Kontynuacja ubezpieczenia. Większość firm daje taką możliwość byłym pracownikom. Już na etapie zawierania umowy ubezpieczenia grupowego zakład pracy i towarzystwo ubezpieczeń określają, czy chcą, aby osoby odchodzące z pracy miały możliwość indywidualnego kontynuowania ochrony. Zdecydowana większość zakładów pracy decyduje się na takie rozwiązanie.

 

Zasady indywidualnej kontynuacji są różne w zależności od umowy przedsiębiorstwa z ubezpieczycielem. Mniej korzystne dla ubezpieczonego są te, w których nie ma zapisanych zasad kontynuacji. W takim wypadku może się okazać, że przedłużenie jest możliwe, lecz z jego tytułu nie płyną żadne dodatkowe korzyści i zmienia się zakres ochrony ubezpieczenia. Czasami wymagane są też dodatkowe badania, co ogranicza ochronę osobom starszym.

 

Sytuacja Indywidualnej Kontynuacji dotyczy również osób pozostających na urlopie wychowawczym, czy też urlopie bezpłatnym. W tym czasie nie wypracowują oni wynagrodzenia, więc nie jest potrącana składka ubezpieczeniowa. Innym rodzajem gwarancji kontynuacji jest zapewnienie osobie odchodzącej z grupy takich samych warunków, jak w grupie, ale tylko przez określony czas.

 

Umowa ubezpieczenia pracowniczego w takim przypadku zawiera zapis dotyczący możliwości kontynuacji ubezpieczenia pracowniczego nawet po utracie pracy. Zapis ten dotyczy jednak zazwyczaj określonego czasu, który wynosi maksymalnie kilka lat. Niestety po upływie tego okresu zakres ochrony może być bardzo ograniczony, a koszt ubezpieczenia wyższy, w szczególności ze względu na wiek.

Więcej o ubezpieczeniu od utraty pracy przeczytasz na https://rankomat.pl/zycie/ubezpieczenie-od-utraty-pracy

    ZAMÓW KONTAKT