UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

ubezpieczenia grupowe pracowników

Pracownicze ubezpieczenie grupowe, czyli tzw. grupówka, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczone dla grupy pracowników w danej firmie. Jest alternatywą dla indywidualnego ubezpieczenia na życie. Często wybierane jest przede wszystkim dla wygody – składka jest opłacana przez pracodawcę lub odciągana przez niego z pensji pracownika. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu grupowym pracowniczym przed przystąpieniem do niego?

 

    PORÓWNAJ OFERTY UBEZPIECZEŃ

Ile może trwać ubezpieczenie dla pracowników?

Pracownicze ubezpieczenie grupowe jest zawierane na rok. Jeśli po tym czasie nie zostanie złożone wypowiedzenie, ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużone na rok kolejny, o czym zakład pracy zostanie poinformowany. Do ubezpieczenia grupowego można przystąpić w każdej chwili, trzeba tylko pamiętać, że jego ochrona zacznie obowiązywać od 1. dnia kolejnego miesiąca. Jeśli przystąpisz do pracowniczego ubezpieczenia na początku jednego miesiąca, i tak będziesz musiał czekać na aktywację ochrony do 1. dnia następnego miesiąca.

Kto może przystąpić do grupówki?

Do założenia takiego ubezpieczenia wystarczy od 3 do 5 osób. Każdy pracownik może do niego przystąpić – nie ma znaczenia płeć czy wiek. Nie trzeba wykonywać żadnych badań lekarskich ani wypełniać ankiety medycznej. Żeby przystąpić do takiego ubezpieczenia, w zakładzie pracy należy tylko podpisać deklarację. Może być korzystne najbardziej dla osób starszych, ponieważ mamy tu do czynienia z czynnikiem rozproszenia – ubezpieczenie ma być dopasowane do średniej cech i potrzeb pracowników. Ubezpieczyciel nie nalicza żadnych dodatkowych opłat w związku z przebytymi chorobami czy wiekiem.

Płatności w ubezpieczeniach grupowych pracowników

Składkę opłaca co miesiąc pracodawca lub odciąga ją z pensji pracowników. Jej wysokość jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych. Brak zapłaconej składki w terminie może skutkować zerwaniem umowy ubezpieczenia. Jeśli miało miejsce nieszczęśliwe zdarzenie, po którym pracownik dostał odszkodowanie, z ubezpieczenia można zrezygnować. Składka może ulec podwyższeniu w kolejnym okresie, jeśli w poprzednim nastąpiło dużo szkód, które powodowały liczne wypłaty odszkodowań. Jeśli jesteś pracodawcą, opłacanie składek możesz wliczyć sobie w koszty przychodu.

Jaki jest zakres pracowniczego ubezpieczenia grupowego?

Najważniejszą ochroną w podstawowym zakresie ubezpieczenia grupowego jest ochrona przyszłości rodziny pracownika po jego śmierci. Pozostałe warunki zależą od dokupienia dodatkowych opcji do podstawowej wersji ubezpieczenia.

Rozbudowany zakres ochrony zależy od OWUOgólnych Warunków Ubezpieczenia, które trzeba dokładnie przeczytać przed podpisaniem deklaracji o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego. Koniecznie trzeba się zapoznać z sytuacjami, które wchodzą w zakres karencji i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela – wtedy nie odpowiada on finansowo za określone zdarzenia. Najczęściej jednak zakres ochrony z dodatkowymi świadczeniami obejmuje m.in.:

  • niezdolność do samodzielnej egzystencji po wypadku,

  • poważne zachorowanie: np. złośliwy nowotwór, zawał serca, niewydolność nerek, utrata wzroku,

  • śmierć w następstwie różnych wypadków,

  • inwalidztwo,

  • leczenie powikłań, operacyjne, hospitalizacja,

  • urodzenie się dziecka pracownikowi,

  • uszczerbek na zdrowiu współmałżonka,

  • śmierć współmałżonka, rodziców, teścia, teściowej pracownika,

  • osierocenie dziecka.

Do wyboru może być kilka wariantów: A – zakres najszerszy, B – brak ochrony dzieci i małżonka, C – brak ochrony rodziców i teściów. Ewentualnie zakres może być narzucony odgórnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe, ale pracownicy mogą wybrać sumę ubezpieczenia z dowolnego wariantu.

    ZOBACZ OFERTY UBEZPIECZEŃ