UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Ubezpieczenie grupowe PZU – jakie korzyści?

PZU to zdecydowany lider na rynku ubezpieczeń – zarówno majątkowych, jak i życiowych. Dzięki długiej historii sprzedaży polis grupowych, często sam produkt ubezpieczenia grupowego kojarzony jest od razu z PZU. Nic dziwnego – PZU od wielu już lat ma największy udział w sprzedaży ubezpieczeń na życie. Ma ogromne doświadczenie w taryfikacji ofert ubezpieczeń grupowych, stąd też ich produkt jest często bezkonkurencyjny. Oferuje rozwiązania zarówno dla mniejszych, jak i większych grup formalnych.

UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU - PEŁNIA ŻYCIA

               Produkt przeznaczony jest dla firm, w których do ubezpieczenia może przystąpić min. 8 osób. I skierowany jest do pracowników w wieku 18-69 lat. W podstawowym zakresie obejmuje ochroną życie ubezpieczonego. Oczywiście ochrona może być rozbudowana poprzez zawarcie umów dodatkowych, rozszerzających odpowiedzialność ubezpieczyciela m.in. o zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem lotniczym lub wypadkiem związanym z uprawianiem niebezpiecznego sportu, niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji, złamanie kości w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, leczenie szpitalne oraz poważne zachorowanie.

               Oferta skupia się na życiu i zdrowiu ubezpieczonego, w zakresie ryzyk dodatkowych nie ma świadczeń związanych ze zgonem rodziców lub teściów, czy z urodzeniem dziecka. W zamian ubezpieczyciel oferuje wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 3 500 000 zł, co w przypadku zgonu ubezpieczonego daje jego bliskim naprawdę odczuwalne wsparcie finansowe. W końcu to realne zabezpieczenie materialne w razie nieoczekiwanych zdarzeń, powinno być głównym celem ubezpieczenia na życie.

    Kalkuluj składkę ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU - TYP P PLUS

               Ochrona w ramach tego produktu oferowana może być pracodawcom zatrudniającym minimum 30 osób. Jego konstrukcja znowu zawiera umowę podstawową i dodatkowe, tym razem jednak zakres ryzyk dodatkowych będzie dotyczył także życia i zdrowia najbliższych członków rodziny (małżonka, dziecka, rodziców i teściów) oraz urodzenia dziecka. Co więcej, po odejściu z pracy, przejściu na emeryturę lub urlop wychowawczy, zakład ubezpieczeń dopuszcza możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na nowych, ale jak zapewnia, równie korzystnych warunkach.

               Warto pamiętać, że zarówno w ubezpieczeniu Pełnia Życia, jak i Typ P Plus ochrona ubezpieczeniowa nie ogranicza się tylko do zdarzeń związanych w wykonywaniem pracy. Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę i zazwyczaj na całym świecie.

               Dodatkową korzyścią przystąpienia do ubezpieczenia będzie minimum formalności wymaganych przez ubezpieczyciela. Nie ma obowiązku przedstawiania ankiety medycznej, a tym bardziej poddawania się badaniom medycznym. Co więcej, zakład ubezpieczeń nie będzie miał takich oczekiwań również w zakresie rozszerzania ochrony o umowy dodatkowe czy podwyższania sumy ubezpieczenia.

               Przystępując do ubezpieczenia grupowego, warto zdawać sobie sprawę czego oczekujesz w zamian za miesięczną składkę. Świadomość ta pozwoli zdecydować się na ofertę jak najbardziej spełniająca indywidualne wymagania.

    Zobacz ofertę PZU

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.