UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Pzu kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego to dobra okazja posiadania szerokiej ochrony życia i zdrowia za atrakcyjną składkę. Nierzadko ubezpieczenie grupowe jest dodatkowym świadczeniem oferowanym pracownikom i wówczas pracodawca finansuje składkę. Przyzwyczaiłeś się do posiadania ochrony i ciężko ci z niej zrezygnować po zakończeniu stosunku pracy? Pamiętaj, że w większości przypadków nie będziesz musiał.

KIEDY INDYWIDUALNA KONTYNUACJA W UBEZPIECZENIU GRUPOWYM TYP P PLUS?

               Ubezpieczenie grupowe Typ P Plus to szereg korzyści nie tylko w kontekście kompleksowej ochrony i atrakcyjnych sum ubezpieczenia, lecz również w zakresie możliwości kontynuowania ubezpieczenia po zakończeniu stosunku pracy. Jeśli zmieniasz pracę, przechodzisz na emeryturę, rentę lub urlop wychowawczy, nie martw się koniecznością rozwiązania umowy grupowego ubezpieczenia. Masz bowiem możliwość indywidualnej kontynuacji ochrony na warunkach, które będą dla ciebie dogodne. W zależności jaki produkt ubezpieczenia funkcjonował w twoim zakładzie pracy, będziesz mógł wybrać jeden z dwóch wariantów propozycji zakresu ubezpieczenia. I ochrona nie będzie ograniczała się tylko do twojego życia, jak często proponują zakłady ubezpieczeń w przypadku indywidualnej kontynuacji, lecz również może obejmować zgon współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka oraz urodzenie dziecka.

    Zobacz oferty PZU

SZCZEGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI W UBEZPIECZENIU GRUPOWYM TYP P PLUS

               Jest kilka kwestii na które powinieneś zwrócić uwagę decydując się na kontynuację ubezpieczenia. Przede wszystkim warunkiem, który bezwzględnie musisz spełnić, jest posiadanie ochrony w ramach ubezpieczenia u pracodawcy przez okres minimum 6 miesięcy. Ograniczenie to nie będzie stosowane jeśli przechodzisz na emeryturę, urlop wychowawczy lub bezpłatny. W takich przypadkach czas w jakim byłeś objęty ubezpieczeniem nie będzie miał znaczenia i będziesz mógł indywidualnie kontynuować ochronę niezależnie od okresu posiadania ubezpieczenia grupowego.

               Ważny jest także czas przerwy pomiędzy zakończeniem stosunku pracy, z różnych przyczyn, i tym samym odstąpieniem od umowy grupowej, a podjęciem decyzji i złożeniem deklaracji dotyczącej indywidualnej kontynuacji. Przerwa nie powinna być dłuższa niż 6 miesięcy. Po upływie tego czasu nie będziesz miał możliwości indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego.

               Co istotne, jeśli w ramach ubezpieczenia grupowego pzu w pracy, ochroną objęty był również twój współmałżonek, po wygaśnięciu twojego stosunku pracy, on również będzie miał możliwość indywidualnej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej. W tym zakresie ważne będzie posiadanie przez współubezpieczonego również przez okres minimum 6 miesięcy, ochrony u twojego dotychczasowego pracodawcy, a jeśli stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę lub urlop wychowawczy, czas posiadania ochrony nie będzie ważny.

               W PZU kontynuacja ubezpieczenia grupowego w ramach prouktu Typ P Plus będzie możliwa niezależnie od przyczyn, z jakich wygasł stosunek pracy. W każdym oddziale ubezpieczyciela otrzymasz szczegółowe informacje odtyczące twoich uprawnień w tym względzie.

    Porównaj ubezpieczenia grupowe

Średnia ocena: 2.92

Dziękujemy za oddanie głosu.