UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Otwarte ubezpieczenie grupowe

Otwarte ubezpieczenia grupowe to takie polisy, w których ubezpieczającym jest towarzystwo ubezpieczeniowe, a ubezpieczonym może być każdy. Towarzystwo ubezpieczeniowe tworzy grupy, do których można się przyłączyć. Każda grupa ma zdefiniowany inny zakres i sumę ubezpieczenia, a także warunki, jakie trzeba spełnić, żeby do niej przystąpić. Wszystkie osoby w grupie objęte są takimi samymi warunkami ubezpieczenia – zupełnie tak, jak w przypadku ubezpieczeń pracowniczych. Umowę podpisuje się na okres jednego roku i zaczyna ona obowiązywać następnego dnia po jej zawarciu.

    PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Dla kogo otwarte ubezpieczenie grupowe?

Ponieważ grupę w tego typu polisach tworzą przypadkowe osoby, kryteria, jakie trzeba spełniać, są nieco ostrzejsze niż w przypadku pracowniczych ubezpieczeń grupowych. Jest to uzależnione od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre z nich stawiają klientom wymogi dotyczące stanu zdrowia czy wieku. Na szczęście wybór grup, do których można przystąpić, jest na tyle duży, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Otwarte ubezpieczenia grupowe są dobrym rozwiązaniem dla ludzi młodych, chociażby ze względu na świadczenie za urodzenie dziecka. Również starsze osoby po przystąpieniu do takiej polisy mogą skorzystać z dużego zakresu ochrony przy stosunkowo niewysokiej składce. Polisa na życie w www.ubezpieczeniaonline.pl przyda się osobie bezrobotnej oraz pracującej, której pracodawca nie zagwarantował pracowniczego ubezpieczenia grupowego. To również dobry pomysł, gdy prowadzisz własną działalność gospodarczą.

Wysokość składki

Wysokość składki w otwartym ubezpieczeniu grupowym jest nieco wyższa niż w pracowniczym ubezpieczeniu grupowym, lecz ciągle dużo niższa niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Niska składka przekłada się na niską sumę ubezpieczenia i wąski zakres polisy. Im bardziej rozbudowane są te opcje, tym więcej musisz zapłacić. Bardzo często na wysokość składki nie ma wpływu wiek ani stan zdrowia ubezpieczanego.
Wysokość miesięcznej składki w otwartym ubezpieczeniu grupowym wynosi najczęściej 20 – 75 zł. Składki płaci się raz na miesiąc. Nieopłacenie składki w terminie w większości towarzystw ubezpieczeniowych ma skutek w postaci natychmiastowego zerwania umowy ubezpieczeniowej.
Składka w ubezpieczeniach grupowych jest tak niska, ponieważ ryzyko ubezpieczeniowe dzielone jest na wszystkich członków grupy. Oznacza to, że jeżeli trafiłeś na bardzo szkodową grupę, Twoja składka może wzrosnąć nawet, gdy nie poniosłeś żadnej szkody.

Suma i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w otwartych polisach grupowych jest dużo niższa niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Waha się najczęściej w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Polisa w podstawowym zakresie obejmuje śmierć ubezpieczanego, choć ochrona może dotyczyć również takich zdarzeń, jak:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • ciężka choroba;
  • nieszczęśliwe wypadki;
  • leczenie szpitalne;
  • pomoc medyczna w kraju;
  • operacje chirurgiczne.

 

Redakcja rankomat.pl

    PORÓWNAJ OFERTY UBEZPIECZEŃ