UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Ubezpieczenie grupowe Concordia Zodiak

Ubezpieczenie grupowe Concordia Zodiak
Indywidualne ubezpieczenie grupowe Zodiak jest oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia i dedykowane pojedynczym osobom fizycznym (pracownikom, pracującym na własny rachunek, studentom, itp.). Jest to ubezpieczenie na życie skierowane ku osobom indywidualnym, które są zainteresowane warunkami ubezpieczenia grupowego.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Zodiak?

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz osoby, która ukończyła 16. rok życia, ale nie ukończyła jeszcze 70. roku życia. Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia danej osoby, jeśli stan zdrowia klienta znacznie zwiększa ryzyko ubezpieczeniowe lub jeśli wykonuje ona zawód wysokiego ryzyka. Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić również osoby, które otrzymują rentę inwalidzką lub chorują śmiertelnie. Ubezpieczającym i ubezpieczonym może być klient. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek za odpowiednią zgodą ubezpieczonego.

Jaki jest zakres ochrony i koszt indywidualnego ubezpieczenia Zodiak?

Klienci Concordii mają do wyboru 8 wariantów ochrony, które różnią się zakresem ochrony, wysokością składki oraz odszkodowań. Dla wariantów od 1. do 4. składka wynosi 35 zł miesięcznie, dla opcji od 5. do 8. składka wynosi 48 zł. Składka może być opłacana w systemie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rok lub jego wielokrotność.

Ochrona zaczyna obowiązywać już od następnego dnia, jeśli taka data jest wskazana w warunkach ubezpieczenia. Rozpoczęcie ochrony nie jest jednak możliwe bez opłacenia pierwszej składki w terminie.

W pakietach 5-8 za opłacanie miesięcznej składki w wysokości 48 zł otrzymuje się ochronę finansową na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej w wysokości 15 tysięcy złotych. Dodatkowe klauzule mogą zapewnić odszkodowanie na wypadek:

  • śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub wypadku w ruchu komunikacyjnym (od 15000 do 30000zł);
  • śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 10000 do 12000 zł);
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ( od 20000 do 25000 zł),
    poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego lub jego dziecka ( od 3000 do 3500 zł);
  • śmierci dziecka ubezpieczonego ( od 2000 do 6000 złotych);
    pobytu ubezpieczonego lub jego dziecka w szpitalu;
  • urodzenia się dziecka ubezpieczonemu (od 850 do 2 500 zł);
  • śmierci rodzica lub teścia ubezpieczonego (od 1100 do 1500 zł).

Concordia gwarantuje wyższe sumy odszkodowania, jeżeli np. śmierć ubezpieczonego nastąpi na skutek pogryzienia przez psa lub w wyniku strzelaniny między policją a przestępcą. Jeżeli ubezpieczonemu przytrafi się nieszczęśliwy wypadek w ruchu komunikacyjnym, a ubezpieczony w samochodzie miał poduszki powietrzne oraz zapięte pasy, Concordia dopłaci do odszkodowania 15% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczony jest chroniony na wypadek 26 chorób, których listę można znaleźć w odpowiedniej klauzuli do OWU. Jeżeli ubezpieczony przed zachorowaniem regularnie przeprowadzał badania profilaktyczne, Concordia może dopłacić do odszkodowania aż 50% sumy ubezpieczenia.

Indywidualne Ubezpieczenie Grupowe Zodiak można kupić przez Internet, wypełniając formularz dla klientów.

Możesz również pobrać OWU Zodiak Concordia.

    PORÓWNAJ OFERTY ONLINE