witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 71 736 75 55

Ubezpieczenie grupowe AXA Trafna Decyzja

Ubezpieczenie grupowe AXA Trafna Decyzja
Ubezpieczenie grupowe pracowników AXA Trafna decyzja zapewnia ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dostęp do ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz skorzystanie z funkcji inwestycyjnej ubezpieczenia, co umożliwia gromadzenie dodatkowego kapitału na emeryturę. To ubezpieczenie jest adresowane do firm, które posiadają od 3 do 15 pracowników.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia AXA Trafna decyzja?

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest przystąpienie do niej co najmniej 75% pracowników związanych z pracodawcą stosunkiem pracy. Grupa nie może obejmować mniej niż 3 osób. Osoba powinna mieć ukończony 15. rok życia, lecz nie może mieć ukończonych 69 lat.

Ile trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na okres 1 roku, licząc od daty początku ochrony. Jeżeli na dwa miesiące przed końcem umowy żadna ze stron nie złoży wypowiedzenia, ubezpieczenie zostanie przedłużone automatycznie na kolejny rok. Aby ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się zgodnie z terminem zawartym w umowie, ubezpieczający musi wcześniej zapłacić składkę łączną.

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa w podstawowym wariancie obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego. Zakres ochrony można poszerzyć przez zakupienie dodatkowych umów. Odszkodowanie może zostać wypłacone za m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego;
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy;
 • śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
 • uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego;
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego;
 • śmierć partnera lub współmałżonka;
 • inwalidztwo i poważne zachorowanie partnera lub współmałżonka;
 • śmierć rodzica lub dziecka ubezpieczonego;
 • urodzenie żywego lub martwego dziecka.

Co się stanie z ubezpieczeniem po odejściu z pracy?

Ubezpieczony ma prawo do podjęcia indywidualnej kontynuacji polisy, jeżeli:

 • ustał stosunek prawny łączący pracodawcę z ubezpieczonym;
 • ubezpieczony przestał spełniać warunki przystąpienia do umowy;
 • polisa uległa zlikwidowaniu przez jej właściciela;
 • właściciel polisy wypowiedział umowę.

Ubezpieczony musi spełnić następujące warunki, aby przystąpić do kontynuacji ubezpieczenia:

 • był objęty ochroną ubezpieczoną przez co najmniej 6 miesięcy;
 • złożył wniosek o kontynuację w ciągu 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej;
 • nie ukończył 69. roku życia;
 • nie jest częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy.

    PORÓWNAJ OFERTY ONLINE