UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Signal Iduna – Otwarte Ubezpieczenie Grupowe

Signal Iduna – Otwarte Ubezpieczenie Grupowe
PZU oferuje pracodawcom wybór jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia grupowego dla pracowników. Pełnia Życia to ubezpieczenie grupowe, które może zawrzeć grupa minimum 8 osób, które są związane formalnie z zakładem pracy. Z kolei ubezpieczenie pracownicze typu P Plus obejmie ochroną ubezpieczeniową grupę pracowników, której członkami jest minimum 30 osób, również związanych formalnie z zakładem pracy.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Pełnia Życia i P Plus?

Do obu ubezpieczeń mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 69 lat, aczkolwiek ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia osoby, która ukończyła 65. rok życia. Ochrona ubezpieczeniowa może trwać do roku, w którym ubezpieczony skończy 70 lat.

Zawarcie obu ubezpieczeń jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego. Poszerzenie zakresu polisy również nie wymaga robienia dodatkowych badań medycznych, podobnie jak podwyższenie sumy ubezpieczenia.

PZU może odmówić objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub jest uznana za niezdolną do pracy przez odpowiedni organ.

Koszty ubezpieczenia grupowego dla pracowników

Wysokość składki jest zależna od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń, częstotliwości przekazywania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia.

Na jaki czas można zawrzeć ubezpieczenie w PZU?

Umowa zostaje zawarta na okres potwierdzony polisą – po upływie tego okresu może zostać przedłużona na rok, jeśli najpóźniej na 30 dni przed końcem ubezpieczenia do ubezpieczyciela nie wpłynie wypowiedzenie od ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczający będzie chciał wcześniej wypowiedzieć polisę, musi spełnić trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Ubezpieczenie P Plus daje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego po odejściu z pracy.

Do podstawowych wariantów obu polis można zawrzeć dodatkowe umowy, takie jak:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, przy pracy, lotniczym, w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu;
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności ubezpieczonego do pracy, samodzielnej egzystencji, inwalidztwa, ciężkiej choroby;
  • ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, poważnego uszkodzenia ciała, złamania kości.

W przypadku kupienia grupowego ubezpieczenia P Plus dzięki dodatkowym umowom można ubezpieczyć współmałżonka oraz dziecko na wypadek śmierci, nieszczęśliwego zdarzenia, inwalidztwa i innych zdarzeń losowych.

    PORÓWNAJ OFERTY ONLINE