witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 71 736 75 55

Otwarte ubezpieczenie grupowe Optymalny Wybór AXA

Otwarte ubezpieczenie grupowe Optymalny Wybór AXA
Optymalny Wybór AXA to ubezpieczenie grupowe z możliwością indywidualnego przystąpienia. Jest to produkt ubezpieczeniowy skierowany do wszystkich, bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz wykonywany zawód – jedynym ograniczeniem może być wiek klienta. Dedykowany jest osobom indywidualnym, które chciałby korzystać z korzystnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Optymalny Wybór?

Klient może ubezpieczyć się dzięki specjalnym Pakietom Ochronnym. Ubezpieczenie jest skierowane przede wszystkim do osób:

 • prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • zatrudnionych na umowę-zlecenie,
 • zatrudnionych na umowę o dzieło,
 • wykonujących wolne zawody,
 • które są matkami wychowującymi dzieci.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie, w którym aktualna była ochrona ubezpieczeniowa. Zakres ochrony jest rozszerzany przez zawarcie umów dodatkowych – ubezpieczony może zostać współmałżonek oraz dziecko, ubezpieczyciel może zapewnić dodatkowe świadczenia na wypadek hospitalizacji, operacji, inwalidztwa, niezdolności do pracy ubezpieczonego, itp.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 15. rok życia i nie skończyła jeszcze 69 lat. Umowa jest zawiera na rok i zostanie automatycznie przedłużona, jeśli któraś ze stron najpóźniej na dwa miesiące przed końcem umowy nie złoży wypowiedzenia umowy. Przed każdą rocznicą polisy ubezpieczyciel liczy na nowo ryzyko ubezpieczeniowe dla każdej osoby ubezpieczonej.

W ramach Pakietu Ochronnego ubezpieczony zyskuje dostęp do świadczeń opiekuńczych, które mogą mu zapewnić w trudnych sytuacjach życiowych:

 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • rehabilitację,
 • fizykoterapię,
 • dostawę leków,
 • całodobową linię medyczną.

Oferta podstawowa obejmuje trzy warianty: Standard, Optimum i Premium. Składki mogą wynosić odpowiednio 37 zł, 49 zł, 59 zł. Odszkodowanie na wypadek śmierci ubezpieczonego może wynosić od 25 tys. zł do 40 tys. zł. Oferta podstawowa nie obejmuje programem ochronnym małżonka i dzieci ubezpieczonego.

Optymalny Wybór AXA w ofercie rozszerzonej jest dostępny w pięciu wariantach: SOLO, OCHRONA, DZIECIAK, SUPER 1+1, MAX. I tak np. odszkodowanie na wypadek śmierci ubezpieczonego w zależności od wybranego wariantu może wynosić od 15 tys. zł do 50 tys. zł, a tylko wariant SUPER 1+1 obejmuje ochroną ubezpieczeniową poważne zachorowanie współmałżonka. Miesięczna składka może wynosić od 55 zł do 99 zł. Tabele są dostępne na stronie AXA.

W stosunku do całego zakresu ochrony jest stosowana 6-miesięczna karencja.

Kiedy ochrona wygaśnie z powodu ukończenia przez ubezpieczonego 69. roku życia, będzie on mógł przystąpić do kontynuacji ubezpieczenia grupowego Optymalny Wybór AXA.

Tutaj możesz pobrać: OWU otwartego AXA Optymalny Wybór

    PORÓWNAJ OFERTY ONLINE