UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Otwarte grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Z Rodziną Bezpieczniej

 Otwarte grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Z Rodziną Bezpieczniej
W zakresie otwartych ubezpieczeń grupowych Allianz oferuje ubezpieczenie Z Rodziną Bezpieczniej, do którego można przystąpić indywidualnie, niezależnie od objęcia grupowym ubezpieczeniem pracowniczym.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Z Rodziną Bezpieczniej?

Ubezpieczenie jest skierowane do osób, które ukończyły 16. rok życia, ale nie ukończyły 64 roku życia. Wykonywana praca, zawód oraz forma zatrudnienia nie mają wpływu na przystąpienie do ubezpieczenia.

Zakres ochrony oraz koszty ubezpieczenia Z Rodziną Bezpieczniej

Minimalna składka miesięczna tego ubezpieczenia wynosi 15,50 zł miesięcznie. Cena otwartego ubezpieczenia grupowego jest niższa w porównaniu do kosztów indywidualnego ubezpieczenia na życie, a przy tym zakres ochrony jest zdecydowanie szerszy. Allianz daje swoim klientom możliwość wyboru między 12 wariantami ubezpieczenia, które różnią się sumami ubezpieczenia od 5 tysięcy do 10 tysięcy zł, natomiast świadczenia na wypadek zgonu ubezpieczonego są rozpięte między 12,5 tysiącami a 25 tysiącami zł.

Zakres ochrony ubezpieczenia może zawierać następujące ryzyka:

  • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku, wypadku przy pracy, komunikacyjnego, zawału serca, udaru, wypadku komunikacyjnego przy pracy (odszkodowania od 10 tys. zł do 100 tys. zł);
  • zgon współmałżonka ubezpieczonego (odszkodowania od 5 tys. zł do 10 tys. zł);
  • zgon dziecka ubezpieczonego (od 1400 zł do 3 tys. zł);
  • wystąpienie u dziecka lub małżonka ubezpieczonego poważnego zachorowania (od 3 tys. zł do 10 tys. zł);
  • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (2,5 tys. zł);
  • leczenie ubezpieczonego w szpitalu.

Dodatkowo pakiet Z Rodziną Bezpieczniej może zawierać świadczenia opiekuńcze, które zapewniają ubezpieczonemu oraz jego rodzinie pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Ubezpieczenie Z Rodziną Bezpiecznej można zakupić online, przez telefon lub za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. To ubezpieczenie jest skierowane do osób, które są zainteresowane wszechstronną ochroną życia i zdrowia swojego oraz swojej rodziny.

    PORÓWNAJ OFERTY ONLINE