UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

Grupowe ubezpieczenia dla pracowników w ING

Grupowe ubezpieczenia dla pracowników w ING
ING oferuje grupowe ubezpieczenia dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Grupowe ubezpieczenie ma kompleksowo zabezpieczać finansowo pracowników firmy oraz ich rodziny oraz daje możliwość indywidualnych rozwiązań w zależności od wymagań i wielkości grupy.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego ING?

To ubezpieczenie jest przeznaczone dla grupy co najmniej 20 pracowników. Ubezpieczeni powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło i innych form zatrudnienia, które są akceptowane przez ING. Ubezpieczeni będą również małżonkowie pracowników, członkowie stowarzyszeń, fundacji, itp.

Zakres ochrony oraz koszty

Grupowe ubezpieczenie pracowników jest zawierane na rok i co roku może być odnawiane. Istnieje również możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla pracowników, którzy odchodzą z miejsca pracy.

Ubezpieczenie cechuje się dużą elastycznością, dlatego można dopasować sumę ubezpieczenia, zakres ochrony do potrzeb pracowników i pracodawcy. Podstawowy wariant obejmuje:

 • ubezpieczenie zdrowia pracowników,
 • wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, przebytej operacji, wystąpienia poważnej choroby,
 • wypłatę odszkodowania w sytuacji trwałej niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa, trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zabezpieczenie finansowe małżonka oraz dzieci ubezpieczonego pracownika.

Korzyści ubezpieczenia grupowego dla pracodawcy:

 • spełnianie potrzeb i oczekiwań pracowników;
 • zwiększenie motywacji pracowników do pracy przez opłacalny dodatek, jakim jest ubezpieczenie na życie;
 • zwiększenie lojalności pracowników;
 • możliwość wliczenia sobie kosztów opłacania składki w koszty uzyskania przychodu;
 • zwolnienie z obowiązku wypłacania świadczenia pośmiertnego dla rodziny zmarłego pracownika.

Korzyści ubezpieczenia grupowego dla pracowników

 • posiadanie taniego ubezpieczenia z dużym zakresem ochrony;
 • gwarancja zabezpieczenia finansowego w przypadku nieszczęśliwych wypadków;
 • możliwość gromadzenia środków na życie na przyszłość – dzięki opcji ubezpieczenia grupowego z funduszami kapitałowymi;
 • możliwość kontynuacji warunków ubezpieczenia grupowego po odejściu z pracy.

Składka grupowego ubezpieczenia pracowników ING może już wynosić od 25 zł miesięcznie.

U nasz możesz pobrać: OWU grupowego ubezpieczenia ING.

    PORÓWNAJ OFERTY ONLINE