UBEZPIECZENIA GRUPOWE
Infolinia 9:00 - 17:00 22 270 00 33

indywidualne ubezpieczenie grupowe

Indywidualne ubezpieczenie grupowe jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie na zasadach polisy grupowej, w którym ubezpieczającym i ubezpieczonym może być każdy – osoba ubezpieczona tylko musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy w przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek i ona wybiera osobę uposażoną. Taka opcja może być alternatywą dla indywidualnej polisy dzięki temu, że comiesięczna składka jest o wiele niższa, a zakres ochrony można wybrać indywidualnie, nie potrzebując zgody żadnej grupy, jak w przypadku ubezpieczeń pracowniczych.

    PORÓWNAJ OFERTY UBEZPIECZEŃ

Kto może przystąpić do indywidualnego ubezpieczenia grupowego?

Takie ubezpieczenie może zostać zawarte na rzecz osoby, która w dniu zawarcia umowy ukończyła 16. rok życia, ale nie ukończyła 70. roku życia. Niektórzy ubezpieczyciele, np. Concordia, mogą zastrzegać sobie prawo do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia osobie, która:

 • choruje śmiertelnie,
 • choruje i może to spowodować śmierć w ciągu 12 miesięcy,
 • otrzymuje rentę inwalidzką,
 • wykonuje niebezpieczny zawód.

Teoretycznie do indywidualnego ubezpieczenia grupowego może przystąpić nawet osoba w podeszłym wieku, ale praktycznie ta kwestia może być bardziej skomplikowana. Jeżeli ubezpieczyciel stwierdzi, że ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku starszego klienta bądź klientki jest zbyt duże z tytułu stanu zdrowia i wieku, może odmówić ubezpieczenia w ogóle.

Indywidualne ubezpieczenie grupowe ze względu na niską miesięczną składkę i szeroki zakres ochrony będzie odpowiednie dla ludzi młodych, którzy:

 • boją się utraty pracy lub jej braku po studiach,
 • nie są jeszcze pewni swoich planów na przyszłość,
 • planują mieć dziecko,
 • nie dysponują budżetem, który wytrzymałby obciążenie wyższą składką.

Ile trwa indywidualne ubezpieczenie grupowe?

Takie ubezpieczenie zawiera się na okres 365 dni lub jego wielokrotności, a ochrona zaczyna obowiązywać po zapłaceniu składki. W ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy można odstąpić od ubezpieczenia, a jeśli jest się przedsiębiorcą, ma się na to 7 dni. Umowa zostaje przedłużona automatycznie, jeżeli co najmniej przed upływem 30 dni nie zostanie złożone oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. Poza tym – ochrona ubezpieczeniowa trwa do dnia ostatniego miesiąca, w którym osoba ubezpieczona skończy 71 lat.

Jaki jest zakres ochrony indywidualnego ubezpieczenia grupowego?

W podstawowym wariancie to ubezpieczenie zabezpiecza finansowo osobę uposażoną na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Dzięki kupieniu dodatkowych umów można poszerzyć znacznie zakres ubezpieczenia o takie wypadki jak m.in.:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu,
 • śmierć dziecka ubezpieczonego,
 • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,
 • śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego,
 • inwalidztwo współmałżonka,
 • pokrycie kosztów przeszczepów lub rekonstrukcji organów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od ilości dodatkowych klauzul, które są dołączane do OWU – Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Oczywiście w OWU są zapisane wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz lista wydarzeń, która jest objęta karencją.

Ile kosztuje indywidualne ubezpieczenie na życie?

Najlepiej posłużyć się przykładem – Concordia za jedynie 48 zł miesięcznie oferuje swoim klientom możliwość zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia grupowego, które jest dostępne w czterech pakietach. Odszkodowanie wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego we wszystkich pakietach wynosi 15 tysięcy złotych, pozostałe odszkodowania różnią się między sobą nieznacznie kwotami.

Składka indywidualnego ubezpieczenia grupowego może ulec zmianie, jeżeli ubezpieczyciel stwierdzi, że ryzyko ubezpieczeniowe jest duże. Towarzystwo ubezpieczeniowe może również wymagać od swojego klienta wykonania badań medycznych, od których miałoby być zależne ryzyko.

    ZOBACZ OFERTY UBEZPIECZEŃ